VALBEREDNING

Gunnar Kotz

E-post: gunnar.kotz@i.lst.se

Ansvarsområde: Valberedningen

Thomas Lundblad

E-post: thomaslundblad@comhem.se

Ansvarsområde: Valberedningen

Olle Björklund

E-post: qvie-konsult@hotmail.com

Ansvarsområde: valberedning, sammankallande

Kerstin Stålberg

E-post: askebyset@hotmail.com

Rebecka Berlin