Domarutskottet

Detta utskott ligger under Tävlingskommittén och jobbar med

  • Domartillsättning
  • Domarutbildning
  • Domarkonferenser
  • Domarefrågor
  • Utbytesdomare

Bo Darvelid

Ordförande Herr

Mobil: 0706-698739
E-post: Bo.Darvelid@hotmail.com

John Johansson

Mobil: 0704-714101
E-post: johnjo75@hotmail.com

Lars Bogren

E-post: lars.bogren@gotland.se

Per Olausson

Ledamot