Disciplinutskottet

Detta utskott ligger under Tävlingskommittén och jobbar med

  • Bestraffningsärenden
  • Licenskontroller

John-Erik Larsson

Ordförande

Mobil: 070-766 88 40
E-post: john-erik.larsson@tele2.se

Leif Pettersson

Ledamot

Mobil: 070-447 73 55
E-post: leif.pettersson03@hsf.gotland.se

Hardy Hanquist

Adjungerad sekreterare

Tel: 0498-27 80 56
E-post: hardy@gotlandsff.se

Sven-Åke Håkansson

E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se