Kontakta oss

Gotlands Fotbollförbund

Kansli

Thomas Wessman

Tel: 0498-27 80 56
Mobil: 072-077 55 95
E-post: thomas@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Kanslichef, Ekonomi, adj. sekretare i styrelsen

Hardy Hanquist

Tel: 0498-27 80 56
Mobil: 070-9145914
E-post: hardy@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Kanslist,Tävling, domartillsättare, landslagets fotbollsskola

Kristoffer Ahl

Fotbollsutvecklare

Tel: 0498-278056
Mobil: 0735-646432
E-post: kristoffer.ahl@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Spelarutbildare, Föreningsbesök

Spelarutbildare

Kristoffer Ahl

Spelarutbildare Flickor/Pojkar

Mobil: 0735646432
E-post: kristoffer.ahl@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Flickor/Pojkar

STYRELSE

Monica Hjerp

Ordförande

Tel: 070-494 96 69
E-post: monica@gotlandsff.se

Thomas Wessman

Sekreterare adj.

Tel: 0498-27 80 56
Mobil: 072-077 55 95
E-post: thomas@gotlandsff.se

Sven-Åke "Swixen" Håkansson

Vice ordförande

Tel: 26 47 18
Mobil: 073-765 84 92
E-post: swixen@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Ordförande Tävlingskommittén

Frida Myrvälder

E-post: frida.myrvalder@hotmail.com

Bo Darvelid

E-post: bo.darvelid@hotmail.com

Ansvarsområde: Tävlingskommittén

Mats Englund

Tel: 070-447 79 27
E-post: mats.englund@gotland.se

Ansvarsområde: Ordförande Utbildningskommittén

Andreas Olsson

Mobil: 0700247707
E-post: andreas@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Ledamot

Jan Lindell

Tel: 0706-288301
E-post: janflindell@gmail.com

Ansvarsområde: Anläggningskommitéen

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

Niklas Callenmark

Mobil: 070-447 70 12
E-post: niklas.callenmark@telia.com

Ansvarsområde: Ordförande

Jonas Sundgren

E-post: jonas.sundgren@gotland.se

Jan Lindell

Tel: 0706-288301
E-post: janflindell@gmail.com

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Sven-Åke "Swixen" Håkansson

Ordförande

Tel: 26 47 18
Mobil: 073-765 84 92
E-post: swixen@gotlandsff.se

Curt Niklasson

Ledamot

Ansvarsområde:

Hardy Hanquist

Adjungerad sekreterare

Tel: 0498-27 80 56
E-post: hardy@gotlandsff.se

Gunnar Nyström

Ledamot

Mobil: 0739621895
E-post: gunnar.nystrom@lfgotland.se

Bo Darvelid

E-post: bo.darvelid@hotmail.com

Disciplinutskottet

John-Erik Larsson

Ordförande

Mobil: 070-766 88 40
E-post: john-erik.larsson@tele2.se

Leif Pettersson

Ledamot

Mobil: 070-447 73 55
E-post: leif.pettersson03@hsf.gotland.se

Hardy Hanquist

Adjungerad sekreterare

Tel: 0498-27 80 56
E-post: hardy@gotlandsff.se

Sven-Åke Håkansson

E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Domarutskottet

Bo Darvelid

Ordförande Herr

Mobil: 0706-698739
E-post: Bo.Darvelid@hotmail.com

John Johansson

Mobil: 0704-714101
E-post: johnjo75@hotmail.com

Lars Bogren

E-post: lars.bogren@gotland.se

Per Olausson

Ledamot

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Andreas Olsson

E-post: andreas@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Ordförande UK

Mats Englund

Tel: 070-447 79 27
E-post: mats.englund@gotland.se

Frida Myrvälder

E-post: frida.myrvalder@hotmail.com

Kristoffer Ahl

Tel: 0735646432
E-post: kristoffer.ahl@gotlandsff.se

Ansvarsområde: Adjungerad sekreterare

Linda Helledaij

E-post: linda@gotlandsff.se

REVISORER

Anita Levander

Tel: arb 0498-20 60 38
Mobil: 070-560 96 88
E-post: anita.levander@lr-revision.se

Britt Landergren Wolter

Tel: 0498-27 49 09
Mobil: 072-8541169
E-post: brittlandergren@hotmail.com

Affe Andersson

Suppleant

Tel: 0498-24 61 05
Mobil: 070-697 59 55
E-post: magganaffe@telia.com

Lennart Ahlgren

Suppleant

Tel: 0498-27 91 92
Mobil: 070-779 11 77
E-post: lennart.ahlgren@lr-revision.se

VALBEREDNING

Gunnar Kotz

E-post: gunnar.kotz@i.lst.se

Ansvarsområde: Valberedningen

Thomas Lundblad

E-post: thomaslundblad@comhem.se

Ansvarsområde: Valberedningen

Olle Björklund

E-post: qvie-konsult@hotmail.com

Ansvarsområde: valberedning, sammankallande

Kerstin Stålberg

E-post: askebyset@hotmail.com

Rebecka Berlin

Hedersledamöter

Hans Rosengren

Hedersordförande

Mobil: 070-655 40 82
E-post: helge.rudolf@telia.com

Christer Martinsson

Hedersledamot

Tel: 0498-21 83 33