GFF Spelarutbildningsplan

Den kanske viktigaste aspekten för att fotbollen ska få behålla flera spelare längre är att det är bra och rolig verksamhet i lagen under träningar och matcher. Därför har Svenska Fotbollförbundet tagit fram en spelarutbildningsplan för att visa hur man bör träna och spela i olika åldrar. Gotlands Fotbollförbund har nu skapat resurser för att hjälpa till med att implementera spelarutbildningsplanen både i sin egen verksamhet och hos föreningarna. GFF har även tagit fram ett häfte med exempel på bra träning för varje spelform.

De fem spelformerna
Hur man bör hantera träningar och matcher varierar beroende på hur gamla barn/ungdomar man tränar. Därför har Svenska Fotbollförbundet skapat nya spelformer. GFF har även tagit fram ett häfte med exempel på bra träning för varje spelform. Ni hittar våra häften under flikarna.

En långsiktig uppföljning
För att skapa ett hållbart arbete med spelarutbildningsplanen krävs att föreningen kontinuerligt jobbar med uppföljning av spelarutbildningsplanen i alla sina lag.

Kontakta fotbollsutvecklare Kristoffer Ahl på Gotlands Fotbollförbund om ni vill komma igång med spelarutbildningsplanen i ert lag/förening. Mail kristoffer.ahl@gotlandsff.se Tel 0735–646432.