Nya spelformer för barn och ungdomsfotbollen 2019

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse

Vid SvFFs Representationsskapet den 1/12 2017 beslöts att;

Spelformerna för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande för samtliga föreningar från och med den 1 januari 2019.

Mer info här :

https://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/