GFF 100 år 2021!

Gotlands Fotbollförbund håller just nu på med att skriva och producera en jubileumsbok eftersom Gotlands Fotbollförbund bildades 1921 och därmed fyller 100 år 2021. En av de som fått uppdraget att forska och skriva är Carl Henrik Fridén. Gotlands Fotbollsförbund vill uppmana föreningar som kan bidra med historia i just deras förening att höra av sig till honom omgående. Carl Henrik når ni på: ch.friden@telia.com