Välkommen till Anläggningsutskottet

Anläggningskommitten inom Gotlands FF kan hjälpa till med diverse frågor om anläggningar. I kommittén sitter personer med lång erfarenhet av just de frågor som har med anläggningar, arbetsrätt, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning och ekonomi.
Niklas Callenmark ordförande
Jan Lindell
Jonas Sundgren

Gå gärna in på Svenska Fotbollförbundets hemsida för mer information:
www.svenskfotboll.se

Naturgräs

Planskötarna på Gutavallen är mycket duktiga på skötsel av naturgräs. De har lång erfarenhet och mycket utbildning inom arbetsområdet.

De ställer upp på kostnadsfri telefonkonsultation om skötsel av naturgräs.
Kontakta dagtid på telefon 0498-26 98 09